aus4skill33

Ngày 25/9/2019, tại tp.HCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tham dự Hội thảo Sơ kết và Thống nhất kế hoạch 2019-2020 Dự án Chương trình Aus4Skill. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (TCGDNN) và Chương […]

4 Th5 2020
kien-thuc-can-chuan-bi-khi-lam-nghe-logistics

Cùng với sự phát triển của kinh tế, đặc biệt là ngành xuất nhập khẩu khiến ngành logistics ở nước ta được đặc biệt coi trọng và thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Xuất nhập khẩu và logistics dường như là 2 khái niệm luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Nếu bạn hiểu Xuất […]

24 Th10 2019
2

Đọc sách hoàn toàn có thể giúp bạn biết, hiểu sâu hơn về nội dung mình cần, đặc biệt với ngành Logistics – lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Thông qua các cuốn sách chuyên ngành từ các nhà xuất bản nước ngoài, các bạn đang theo đuổi ngành Logistics sẽ được […]

23 Th10 2019

Hội thảo Sơ kết dự án Chương trình Aus4Skill

Ngày 25/9/2019, tại tp.HCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tham dự Hội thảo Sơ kết và Thống nhất kế hoạch 2019-2020 Dự án Chương trình Aus4Skill. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (TCGDNN) và Chương […]

4 Th5 2020