letotnghiepthidiem2731_wcfx

Nhiều doanh nghiệp đánh giá 33 sinh viên đầu tiên sau khi được đào tạo thí điểm kỹ năng của Úc trong ngành logistics có khả năng làm việc chuyên nghiệp. Chương trình này sẽ được triển khai rộng rãi trong năm học mới 2019-2020.  Sinh viên ngành logistisc trong chương trình đào tạo kỹ năng thí […]

19 Th8 2019
3

https://www.facebook.com/qtkd.khoa.7/videos/642098806287932/

14 Th8 2019
4

Được mời tham gia vòng phỏng vấn có nghĩa là bạn đã bước đầu tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, thử thách vẫn còn ở phía trước. Bạn sẽ phải đối mặt với nhà tuyển dụng cùng vô vàn cùng vô vàn những câu hỏi và tình huống bất ngờ. Để […]

23 Th7 2019

Úc mở rộng hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề về logistics trong năm học mới

Nhiều doanh nghiệp đánh giá 33 sinh viên đầu tiên sau khi được đào tạo thí điểm kỹ năng của Úc trong ngành logistics có khả năng làm việc chuyên nghiệp. Chương trình này sẽ được triển khai rộng rãi trong năm học mới 2019-2020.  Sinh viên ngành logistisc trong chương trình đào tạo kỹ năng thí […]

19 Th8 2019