IMG_1017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfovoFdeF6os7R-KaiidHLS73_2xlryH6XPIEGe5kBIUfgqlA/viewform?usp=sf_link

17 Th12 2018
1

(VLR) (Vietnam Logistics Review) Năm 2017 được đánh giá là năm cải thiện mạnh mẽ của Chính phủ và các bộ, ban, ngành đối với ngành logistics, trong đó có sự điều chỉnh tích cực về thủ tục hành chính đối với ngành logistics và xuất nhập khẩu. Điều này đã tạo tiền đề cho […]

15 Th11 2018
1

TTO – Các trường cần quan hệ hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp sẽ đảm bảo các hoạt động giáo dục nghề nghiệp hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường. Ông Trương Anh Dũng trao đổi với các chuyên gia bên lề hội thảo – Ảnh: TRẦN HUỲNH Đó là […]

24 Th10 2018