1

TTO – Các trường cần quan hệ hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp sẽ đảm bảo các hoạt động giáo dục nghề nghiệp hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường. Ông Trương Anh Dũng trao đổi với các chuyên gia bên lề hội thảo – Ảnh: TRẦN HUỲNH Đó là […]

24 Th10 2018
5

Tại buổi giao lưu với tác giả sách Competing with Giants Trần Uyên Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho rằng: Để một doanh nghiệp gia đình có thể vươn lên thành công, quan trọng nhất là phải ‘không biết sợ’. ‘Competing With Giants’ của doanh nhân Trần Uyên Phương […]

23 Th10 2018
7

Quy trình quản lí trong các kho hàng là giống hay khác nhau? Câu trả lời là có, và không. Có, khi các kho thường có 7 quy trình giống nhau. Theo đó, hai quy trình liên quan đến dòng chảy đầu vào, ba quy trình liên quan đến dòng chảy đầu ra, một quy […]

25 Th8 2018

‘Kéo’ doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề

TTO – Các trường cần quan hệ hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp sẽ đảm bảo các hoạt động giáo dục nghề nghiệp hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường. Ông Trương Anh Dũng trao đổi với các chuyên gia bên lề hội thảo – Ảnh: TRẦN HUỲNH Đó là […]

24 Th10 2018