53435111_1204030909762159_2759640212802895872_n

x https://www.youtube.com/watch?v=-CLIEP0Y_tc

24 Th10 2020
DSC_9135

https://portal.vtc.gov.vn/chitiet/64878-gio-huong-nghiep-26-12-2019.html

23 Th10 2020
hop trien khai cong viec trong ngay 2

x https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=mEPqP8EdPSE

22 Th10 2020