53435111_1204030909762159_2759640212802895872_n

Sáng 13/03/2019, khoa QTKD đã tổ chức đưa Sinh viên ngành Logistics Khóa 2018 tham quan và tham gia phỏng vấn tại Công ty Tân Cảng STC để tuyển chọn 25 SV theo học chương trình đào tạo kép. Đây là chương trình đào tạo theo mô hình kết hợp với việc học nghề trong […]

14 Th3 2019
1

(VLR) (Vietnam Logistics Review) Hiện nay, con người đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thường được gọi là cách mạng công nghiệp 4.0. Vậy cuộc cách mạng này là gì và cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi ra sao đối với đời sống, hoạt động sản […]

24 Th1 2019
IMG_1017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfovoFdeF6os7R-KaiidHLS73_2xlryH6XPIEGe5kBIUfgqlA/viewform?usp=sf_link

17 Th12 2018