8

Theo báo cáo số 22/BC-TTDBNL-PTDB ngày 18 thánh 01 năm 2017 của TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM về nhu cầu nhân lực đầu năm 2017 đối với ngành Kinh doanh – Bán hàng chiếm 20,49% đứng đầu danh sách cách ngành có nhu cầu […]

27 Th10 2017
HT1

Hội nghị Hiệu trưởng các trường tham gia dự án REG100 Campuchia – Lào – Việt Nam

7 Th3 2017
TK 5nam

Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Dự án REG100 tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

6 Th3 2017