HT1

Hội nghị Hiệu trưởng các trường tham gia dự án REG100 Campuchia – Lào – Việt Nam

7 Th3 2017
TK 5nam

Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Dự án REG100 tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

6 Th3 2017
kho1

TDC tổ chức tập huấn biên soạn tài liệu hỗ trợ giảng dạy ngành Quản lý Logistics theo phương pháp tiếp cận năng lực

6 Th3 2017