Chuyên mục: Giới thiệu ngành đào tạo
GTQLDN-5

Giới thiệu ngành Quản lý doanh nghiệp bậc TCCN

Tầm quan trọng của ngành Quản Lý Doanh nghiệp (Quản Trị Kinh Doanh) Nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế – Quản trị kinh doanh phụ thuộc nhiều vào sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Qua biểu đồ cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của […]

Xem tiếp