Chuyên mục: Giới thiệu Khoa

Giới thiệu khoa

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TS. Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa 1. Giới thiệu khoaKhoa Quản Trị Kinh Doanh trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản […]

Xem tiếp