Chuyên mục: Giới thiệu ngành đào tạo
GTNDT-CD2

Giới thiệu ngành Quản trị kinh bậc Cao đẳng

Tầm quan trọng của ngành QTKD Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp với mục tiêu trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để người học  làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hàng năm, theo tổng kết của […]

Xem tiếp