Nghiệm thu kết quả thực tập doanh nghiệp của giảng viên khoa QTKD (nhóm 2) NH 2017-2018

Ngày 22/8/2018, lúc 8h00 tại phòng thực hành máy tính B002A, Trường Cao Đẳng Công NGhệ Thủ Đức đã diễn ra buổi báo cáo thực tập của Giảng Viên (nhóm 2) Khoa QTKD. Có mặt tại buổi báo cáo là sự hiện diện của Thầy trưởng Khoa Nguyễn Minh Tuấn, và Thầy Nguyễn Thái Đăng Khoa, nhóm Giảng viên thực tập, và toàn bộ Giảng viên trong Khoa.

Sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Misa về sử dụng phần mềm giảng dạy Amis.vn cho hoạt động Quản trị bán hàng, các Giảng viên lần lượt đã báo cáo công việc thực tập và thực hiện một tiết giảng liên quan đến một nội dung trong phần mềm, cụ thể như sau:

STT Giảng viên Nội dung tiết giảng
1 Trần Điệp Kiều Ngân Thực hiện nhập liệu và phân tích hệ “Hợp đồng”
2 Phan Thị Thương Huyền Thực hiện nhập liệu và phân tích hệ “Marketing – Chiến dịch”
3 Lại Thị Ngọc Hân Thực hiện nhập liệu và phân tích hệ “Bán hàng – Cơ hội”
4 Huỳnh Song Toàn Nhập hiện nhập liệu khách hàng vào phần mềm Amis
5 Trần Ngọc Hân Phân tích đơn đặt hàng

Buổi báo cáo thực tập đã diễn ra rất thành công và kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

1

 

2

3

4

6