Chuyên mục: Tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2020

I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN STT Nội dung Thông tin Ghi chú 1 Phạm vi tuyển sinh Toàn quốc 2 Hình thức đào tạo Chính quy theo học chế tín chỉ 3 Học phí dự kiến 1.Cao đẳng: khoảng 5.500.000 Đ/HK 2.Trung cấp: khoảng 5000.000Đ/HK 4 Thời gian đăng ký tuyển sinh Từ ngày […]

Xem tiếp
GTNDT-CD2

Giới thiệu ngành Quản trị kinh bậc Cao đẳng

Tầm quan trọng của ngành QTKD Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp với mục tiêu trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để người học  làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hàng năm, theo tổng kết của […]

Xem tiếp
QLST1

Giới thiệu ngành đào tạo Quản lý siêu thị bậc TCCN

Giới thiệu ngành quản lý siêu thị Trong khuôn khổ hợp tác về giáo dục kỹ thuật và dạy nghề với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Tổ chức hổ trợ phát triển giáo dục và đào tạo của Vương Quốc Bỉ (APEFE). Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các […]

Xem tiếp
GTQLDN-5

Giới thiệu ngành Quản lý doanh nghiệp bậc TCCN

Tầm quan trọng của ngành Quản Lý Doanh nghiệp (Quản Trị Kinh Doanh) Nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế – Quản trị kinh doanh phụ thuộc nhiều vào sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Qua biểu đồ cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của […]

Xem tiếp