Chuyên mục: Giới thiệu ngành đào tạo
QLST1

Giới thiệu ngành đào tạo Quản lý siêu thị bậc TCCN

Giới thiệu ngành quản lý siêu thị Trong khuôn khổ hợp tác về giáo dục kỹ thuật và dạy nghề với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Tổ chức hổ trợ phát triển giáo dục và đào tạo của Vương Quốc Bỉ (APEFE). Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các […]

Xem tiếp