Danh sách Cán bộ Giảng viên- Nhân viên khoa Quản trị Kinh doanh

LOGO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

          KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân – Phường Linh Chiểu – Quận Thủ Đức

Điện thoại: 028.22158644   website: http//kqtkd.tdc.edu.vn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
1 Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa 0908236685 nguyenminhtuan7619@tdc.edu.vn
2 Nguyễn Thái Đăng Khoa Phó trưởng khoa 0961637319 nguyenthaidangkhoa@tdc.edu.vn
3 Dương Quốc Việt Trưởng bộ môn QLST 0932079585 viet.duongquoc@tdc.edu.vn
4 Lê Thị Mộng Linh Trưởng bộ môn QTKD 0988664369 lethimonglinh@tdc.edu.vn
CÁN BỘ GIẢNG VIÊN – NHÂN VIÊN
5 Lê Minh Trung Giảng viên 0908292730 leminhtrung@tdc.edu.vn
6 Lê Thị Hạnh Xuân Giảng viên 0903928284 hanhxuan0503@tdc.edu.vn
7 Trần Ngọc Hân Giảng viên 0988281580 tranngochan@tdc.edu.vn
8 Trần Điệp Kiều Ngân Giảng viên 0983781204 ngankieu98@tdc.edu.vn
  9 Phan Thị Thương Huyền Giảng viên 0925559939 huyenphan@tdc.edu.vn
10 Đặng Thị Uyên Phương Giảng viên 0907160610 phuong.dang@tdc.edu.vn
11 Nguyễn Thị Thái Nguyên Giảng viên 0937348934 thainguyen@tdc.edu.vn
12 Huỳnh Song Toàn Giảng viên 0988103234 huynhsongtoan@tdc.edu.vn
13 Lại Thị Ngọc Hân Giảng viên 0973336247 laithingochan@tdc.edu.vn
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giảng viên 0934065066 nguyenhuyen@tdc.edu.vn
15 Đinh Thùy Trâm Giảng viên 0937825075 dinhthuytram@tdc.edu.vn
16 Nguyễn Tấn Tới Giảng viên 0908207684 nguyentantoi@tdc.edu.vn
17 Nguyễn Quang Nhân Giảng viên 0945229567 nguyenquangnhan@tdc.edu.vn
18 Lê Thị Thanh Nhàn Giảng viên 0913655833 le.nhan309@tdc.edu.vn
19 Trần Lý Phương Thảo Giảng viên 0907763317 tranlyphuongthao@tdc.edu.vn
20 Lê Bảo Linh Giảng viên 0973428081 lebaolinh@tdc.edu.vn
21 Nguyễn Lê Hà Thanh Giảng viên 0938459934 nlhathanh@tdc.edu.vn
22 Nguyễn Đình Cường Giảng viên 0917625259 nguyencuong611@tdc.edu.vn
23 Nguyễn Đan Thi Nhân viên 0907014399 danthi57@tdc.edu.vn